Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bollnäs 2016-07-30

Utdelning 7 rätt  33963 kr
     6 rätt   275 kr
     5 rätt    26 kr
Omsättning  73 miljoner kr

RättRad  6 Fika 12 Paler 8 Fire 15 Monst 3 Slopp 8 Väste 6 Ceasa 
Strukna       1                           
Streckproc 5%    44%   41%   3%    15%   33%   28%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 65 PAJ 3.00 4R               -126=  -126  -3072 3.44
108 DL  4.42 4R               -144=  -144  +1982 4.02
118 UHR 4.00 5R            1*26 -192=  -166  -17412 3.71
126 EXP 4.14 3R               -120=  -120  +1899 3.83
126 NSD 3.42 5R            4*26 -144=   -40  -9982 3.59
128 AB  5.85 2R                -1=    0  -9327 3.82
129 DN  3.85 5R            2*26 -96=   -44  +12797 3.41

Tidningars stora system
 65 PAJ 3.00 5R            3*26 -756=  -678  -27694 3.44
108 DL  4.42 4R               -480=  -480  +7924 4.02
118 UHR 4.00 6R       1*275+  20*26-1344=  -549  -23482 3.71
126 EXP 4.14 5R            3*26-1080=  -1002  -81474 3.83
126 NSD 3.42 5R            4*26 -972=  -868 -123525 3.59
128 AB  5.85 2R                -1=    0 -101416 3.82
129 DN  3.85 5R            2*26 -864=  -812  -56255 3.41
129 TIL 4.85 5R            4*26-1440=  -1336 -149271 4.36
130 NLT 4.14 3R               -288=  -288  -15413 3.72
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se