Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Axevalla 2016-07-23

Utdelning 7 rätt  423299 kr
     6 rätt   1915 kr
     5 rätt   179 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  5 Nancy 5 Minne 5 Anna  1 Pampa 12 Globa 1 Seedo 4 Furio 
Strukna       4             1             
Streckproc 7%    20%   14%   23%   5%    6%    20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 64 PAJ 2.57 5R            1*179 -84=   +95  -2946 3.45
107 DL  3.71 3R               -144=  -144  +2126 4.01
117 UHR 3.00 4R               -245=  -245  -17246 3.71
125 EXP 6.57 1R               -112=  -112  +2019 3.82
125 NSD 3.42 4R               -150=  -150  -9942 3.60
127 AB  3.42 4R               -35=   -35  -9326 3.80
128 DN  3.42 4R               -96=   -96  +12841 3.41

Tidningars stora system
 64 PAJ 2.57 5R            1*179 -735=  -556  -27016 3.45
107 DL  3.71 5R            1*179 -480=  -301  +8404 4.01
117 UHR 3.00 6R       1*1915+ 23*179-3675=  +2357  -22933 3.71
120 LaLi 3.57 5R            1*179 -480=  -301  -36259 3.99
125 EXP 6.57 2R              -1008=  -1008  -80472 3.82
125 NSD 3.42 4R               -900=  -900 -122657 3.60
127 AB  3.42 5R            1*179-1575=  -1396 -101416 3.80
128 DN  3.42 5R            1*179-1152=  -973  -55443 3.41
128 TIL 4.57 4R              -1500=  -1500 -147935 4.35
129 NLT 3.42 4R               -288=  -288  -15125 3.72
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se