Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Årjäng 2016-07-16

Utdelning 7 rätt   2853 kr
     6 rätt    28 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  6 Taket 9 Conra 15 Stein 12 Bever 3 Cab H 3 Väste 8 Nunci 
Strukna                         1         
Streckproc 57%   11%   50%   16%   10%   15%   62%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 63 PAJ 2.42 5R             9*0 -135=  -135  -3041 3.46
106 DL  4.28 4R               -128=  -128  +2270 4.02
116 UHR 2.14 7R  2853+   16*28+   0*0 -300=  +3001  -17001 3.72
124 EXP 2.71 6R        4*28+  32*0 -144=   -32  +2131 3.80
124 NSD 1.71 6R        2*28+  22*0 -160=  -104  -9792 3.60
126 AB  2.71 5R             1*0 -12=   -12  -9291 3.80
127 DN  2.00 7R  2853+   13*28+   0*0 -150=  +3067  +12937 3.41

Tidningars stora system
 63 PAJ 2.42 7R  2853+   16*28+  97*0 -450=  +2851  -26460 3.46
106 DL  4.28 5R             5*0 -613=  -612  +8705 4.02
116 UHR 2.14 7R  2853+   19*28+  143*0-1200=  +2185  -25290 3.72
119 LaLi 2.57 5R             3*0 -600=  -600  -35958 3.99
124 EXP 2.71 7R  2853+   22*28+  165*0 -810=  +2659  -79464 3.80
124 NSD 1.71 7R  2853+   24*28+  214*0-1728=  +1797 -121757 3.60
126 AB  2.71 6R        1*28+  25*0-1215=  -1187 -100020 3.80
127 DN  2.00 7R  2853+   18*28+  129*0-1000=  +2357  -54470 3.41
127 TIL 5.28 5R             3*0-1440=  -1440 -146435 4.35
128 NLT 2.14 6R        1*28+  14*0 -288=  -260  -14837 3.72
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se