Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2016-07-09

Utdelning 7 rätt   4361 kr
     6 rätt    49 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  70 miljoner kr

RättRad  12 King  9 Isor  3 Treas 6 Bula  1 Kalle 4 Harry 1 Bravo 
Strukna                4         9         
Streckproc 6%    44%   48%   23%   50%   4%    48%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 62 PAJ 2.42 5R             6*0 -192=  -192  -2906 3.48
115 UHR 3.14 4R               -150=  -150  -20002 3.73
123 EXP 6.00 2R               -108=  -108  +2163 3.81
123 NSD 2.57 5R             3*0 -48=   -48  -9688 3.61
125 AB  2.85 5R             3*0 -90=   -90  -9279 3.81
126 DN  2.42 5R             8*0 -160=  -160  +9870 3.42

Tidningars stora system
 62 PAJ 2.42 5R             9*0 -576=  -576  -29311 3.48
115 UHR 3.14 5R            12*0-1500=  -1500  -27475 3.73
118 LaLi 2.28 6R        6*49+  60*0 -540=  -246  -35358 4.00
123 EXP 6.00 2R              -1280=  -1280  -82123 3.81
123 NSD 2.57 6R        3*49+  42*0-1152=  -1005 -123554 3.61
125 AB  2.85 6R        1*49+  22*0-1680=  -1631  -98833 3.81
126 DN  2.42 6R        4*49+  76*0 -960=  -764  -56827 3.42
126 TIL 3.85 5R             6*0-1440=  -1440 -144995 4.34
127 NLT 3.00 5R             1*0 -288=  -288  -14577 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se