Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2016-06-26

Utdelning 7 rätt  11277 kr
     6 rätt   149 kr
     5 rätt    20 kr
Omsättning  76 miljoner kr

RättRad  5 Nadal 1 Tudor 8 Sevil 1 Väste 5 Gucci 9 B.B.S 2 Xlnt 
Strukna                2                  
Streckproc 39%   66%   7%    10%   19%   19%   18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 60 PAJ 3.71 4R               -96=   -96  -2606 3.47
104 DL  4.57 3R               -122=  -121  +2542 4.02
121 EXP 2.42 4R               -96=   -96  +2367 3.79
121 NSD 3.42 4R               -144=  -144  -9496 3.61
123 AB  2.71 6R       3*149+  30*20 -180=  +867  -9117 3.83
124 DN  2.14 6R       1*149+  12*20 -120=  +269  +10190 3.42

Tidningars stora system
 60 PAJ 3.71 5R            5*20 -720=  -620  -27925 3.47
104 DL  4.57 4R               -600=  -600  +9817 4.02
116 LaLi 3.42 5R            6*20 -576=  -456  -34536 4.01
121 EXP 2.42 6R       1*149+  18*20 -864=  -355  -79883 3.79
121 NSD 3.42 6R       1*149+  22*20-1728=  -1139 -121415 3.61
123 AB  2.71 7R  11277+  22*149+ 182*20-2400= +15795 -101944 3.83
124 DN  2.14 6R       1*149+  18*20-1000=  -491  -55103 3.42
124 TIL 4.28 4R              -1440=  -1440 -142259 4.35
125 NLT 3.28 5R            1*20 -288=  -268  -14001 3.74
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se