Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Östersund 2016-06-11

Utdelning 7 rätt  75003 kr
     6 rätt   497 kr
     5 rätt    42 kr
Omsättning  80 miljoner kr

RättRad  10 Lass 10 Solör 4 Sir R 14 Cash 10 Digit 10 Call  1 Oki D 
Strukna           7    2    11             
Streckproc 2%    47%   33%   26%   6%    39%   14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 58 PAJ 3.57 5R            2*42 -80=   +4  -2500 3.48
102 DL  3.57 5R            4*42 -144=   +24  +2808 4.01
112 UHR 3.28 4R               -225=  -225  -19768 3.74
119 EXP 4.85 2R               -96=   -96  +2543 3.81
119 NSD 3.00 4R               -64=   -64  -9224 3.61
121 AB  3.42 3R               -64=   -64  -9820 3.84

Tidningars stora system
 58 PAJ 3.57 5R            4*42 -800=  -632  -26735 3.48
102 DL  3.57 5R            5*42 -500=  -290  +11017 4.01
112 UHR 3.28 4R              -1350=  -1350  -23637 3.74
114 LaLi 3.71 4R               -540=  -540  -33600 4.02
119 EXP 4.85 4R               -896=  -896  -78824 3.81
119 NSD 3.00 5R            2*42-1024=  -940 -119140 3.61
121 AB  3.42 6R       1*497+  19*42-1536=  -241 -116415 3.84
122 DN  2.71 6R       4*497+  44*42 -200=  +3636  -71811 3.44
122 TIL 5.14 5R            1*42-1470=  -1428 -139811 4.35
123 NLT 4.00 3R               -288=  -288  -13637 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se