Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2016-06-04

Utdelning 7 rätt  27288 kr
     6 rätt   161 kr
     5 rätt    18 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  6 Othel 3 Archa 5 Sprin 6 Cares 3 Kalle 4 South 4 Hero 
Strukna                                  
Streckproc 5%    10%   66%   39%   51%   22%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 57 PAJ 3.00 5R            3*18 -96=   -42  -2504 3.48
101 DL  2.42 5R            2*18 -128=   -92  +2784 4.01
118 EXP 4.28 3R               -135=  -135  +2639 3.80
118 NSD 3.00 5R            6*18 -84=   +24  -9160 3.61
120 AB  3.14 4R               -68=   -67  -9756 3.85
121 DN  3.57 5R            2*18 -144=  -108  +5873 3.44

Tidningars stora system
 57 PAJ 3.00 5R            3*18 -720=  -666  -26103 3.48
101 DL  2.42 6R       1*161+  17*18 -540=   -73  +11307 4.01
113 LaLi 2.71 6R       5*161+  55*18 -450=  +1345  -33060 4.02
118 EXP 4.28 4R               -810=  -810  -77928 3.80
118 NSD 3.00 6R       3*161+  54*18-1260=  +195 -118200 3.61
120 AB  3.14 6R       1*161+  25*18-2160=  -1549 -116174 3.85
121 DN  3.57 5R            2*18 -768=  -732  -75447 3.44
121 TIL 3.14 6R       1*161+  22*18-1440=  -883 -138383 4.35
122 NLT 3.71 4R               -288=  -288  -13349 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se