Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2016-05-28

Utdelning 7 rätt  588589 kr
     6 rätt   2937 kr
     5 rätt   167 kr
Omsättning 121 miljoner kr

RättRad  3 Movin 8 Topge 6 Taket 4 Copim 6 Basic 11 Bravo 14 Bird 
Strukna           8                  7    
Streckproc 22%   1%    16%   10%   46%   4%    21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 56 PAJ 4.42 3R               -126=  -126  -2462 3.49
100 DL  5.00 3R               -144=  -144  +2876 4.03
111 UHR 5.42 2R               -360=  -360  -19543 3.74
117 EXP 5.00 2R               -90=   -90  +2774 3.79
117 NSD 3.85 4R               -144=  -144  -9184 3.62
119 AB  5.71 3R               -216=  -216  -9689 3.85
120 DN  4.14 4R               -192=  -192  +5981 3.44

Tidningars stora system
 56 PAJ 4.42 3R               -756=  -756  -25437 3.49
100 DL  5.00 3R               -600=  -600  +11380 4.03
111 UHR 5.42 3R              -1080=  -1080  -22287 3.74
112 LaLi 3.85 3R               -540=  -540  -34405 4.03
117 EXP 5.00 3R              -1013=  -1012  -77118 3.79
117 NSD 3.85 4R               -960=  -960 -118395 3.62
119 AB  5.71 3R              -1512=  -1512 -114625 3.85
120 DN  4.14 5R            1*167-1440=  -1273  -74715 3.44
120 TIL 4.71 4R              -1400=  -1400 -137500 4.36
121 NLT 7.42 1R               -288=  -288  -13061 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se