Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2016-05-14

Utdelning 7 rätt  45378 kr
     6 rätt   316 kr
     5 rätt    44 kr
Omsättning  94 miljoner kr

RättRad  8 Sir R 3 Talas 11 On Tr 2 Copim 6 Princ 4 Xlnt  2 Poet 
Strukna                10                 
Streckproc 18%   28%   23%   11%   21%   24%   9%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 54 PAJ 2.85 4R               -108=  -108  -2231 3.46
 98 DL  4.42 4R               -144=  -144  +3140 4.02
109 UHR 3.14 4R               -280=  -280  -18833 3.72
115 EXP 3.42 4R               -100=  -100  +2954 3.77
115 NSD 3.42 4R               -70=   -70  -8928 3.60
117 AB  2.14 4R               -150=  -150  -9431 3.83
118 DN  4.42 3R               -120=  -120  +6317 3.42

Tidningars stora system
 54 PAJ 2.85 6R       1*316+  17*44 -675=  +389  -23894 3.46
 98 DL  4.42 4R               -480=  -480  +12543 4.02
109 UHR 3.14 5R            1*44-1400=  -1356  -19807 3.72
110 LaLi 4.00 4R               -486=  -486  -33325 4.02
115 EXP 3.42 5R            1*44 -980=  -936  -75265 3.77
115 NSD 3.42 5R            1*44 -945=  -901 -116648 3.60
117 AB  2.14 5R            1*44-1440=  -1396 -111769 3.83
118 DN  4.42 4R               -800=  -800  -72482 3.42
118 TIL 4.85 4R              -1400=  -1400 -134850 4.36
119 NLT 2.71 5R            1*44 -288=  -244  -12485 3.70
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se