Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2016-05-07

Utdelning 7 rätt   614 kr
     6 rätt    17 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  5 Fosse 2 Well  1 Allab 2 Say t 3 Bethe 5 Globa 13 Mellb 
Strukna       12    3                  3    
Streckproc 46%   37%   35%   55%   17%   14%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 53 PAJ 2.00 7R   614+   11*17+   0*0 -96=  +705  -2123 3.47
 97 DL  2.71 6R        3*17+  27*0 -144=   -93  +3284 4.01
108 UHR 2.00 7R   614+   13*17+   0*0 -160=  +675  -18553 3.72
114 EXP 3.28 4R               -105=  -105  +3054 3.77
114 NSD 2.71 5R             3*0 -144=  -144  -8858 3.61
116 AB  2.00 4R               -18=   -18  -9281 3.84
117 DN  1.85 5R             1*0 -150=  -150  +6437 3.41

Tidningars stora system
 53 PAJ 2.00 7R   614+   17*17+  113*0 -720=  +183  -24283 3.47
 97 DL  2.71 6R        3*17+  48*0 -630=  -579  +13023 4.01
108 UHR 2.00 7R   614+   18*17+  128*0 -960=   -40  -18451 3.72
109 LaLi 3.14 4R               -480=  -480  -32839 4.02
114 EXP 3.28 5R             1*0 -924=  -924  -74329 3.77
114 NSD 2.71 5R             3*0-1152=  -1152 -115747 3.61
116 AB  2.00 5R             1*0 -840=  -840 -110373 3.84
117 DN  1.85 6R        1*17+  19*0-1250=  -1233  -71682 3.41
117 TIL 2.42 6R        1*17+  22*0-1458=  -1441 -133450 4.35
118 NLT 1.71 6R        3*17+  33*0 -288=  -237  -12241 3.71
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se