Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2016-04-30

Utdelning 7 rätt  318330 kr
     6 rätt   732 kr
     5 rätt    50 kr
Omsättning 124 miljoner kr

RättRad  3 Globa 11 Ymer 14    9 Le Mi 4 Roses 5 Your  6 Next 
Strukna           4    2                  
Streckproc 6%    1%    21%   31%   37%   11%   45%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 52 PAJ 3.14 4R               -120=  -120  -2828 3.50
 96 DL  4.00 4R               -144=  -144  +3377 4.03
107 UHR 4.57 3R               -450=  -450  -19228 3.74
113 NSD 3.57 4R               -165=  -165  -8714 3.61
115 AB  5.00 4R               -216=  -216  -9263 3.86
116 DN  3.42 4R               -120=  -120  +6587 3.42

Tidningars stora system
 52 PAJ 3.14 4R               -864=  -864  -24466 3.50
 96 DL  4.00 5R            2*50 -576=  -476  +13602 4.03
107 UHR 4.57 3R              -1350=  -1350  -18411 3.74
108 LaLi 6.14 2R               -504=  -504  -32359 4.03
113 EXP 5.71 5R            1*50-1440=  -1390  -73405 3.78
113 NSD 3.57 4R              -2063=  -2062 -114595 3.61
115 AB  5.00 4R              -1728=  -1728 -109533 3.86
116 DN  3.42 4R               -800=  -800  -70449 3.42
116 TIL 5.85 4R              -1500=  -1500 -132009 4.37
117 NLT 3.71 4R               -288=  -288  -12004 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se