Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Umåker 2016-04-23

Utdelning 7 rätt   1094 kr
     6 rätt    22 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  6 Bravo 1 Tekno 11 Nahar 6 Calle 7 Propu 7 Daley 10 Salon 
Strukna                5         6         
Streckproc 22%   38%   17%   49%   76%   23%   8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 51 PAJ 2.00 6R        1*22+  12*0 -96=   -74  -2708 3.50
 95 DL  3.14 5R             3*0 -144=  -144  +3521 4.03
106 UHR 3.14 5R             6*0 -450=  -450  -18778 3.73
112 EXP 3.14 5R             4*0 -90=   -90  +3109 3.76
112 NSD 2.71 5R             4*0 -96=   -96  -8549 3.61
114 AB  2.00 6R        2*22+  16*0 -72=   -28  -9047 3.85
115 DN  2.28 6R        1*22+  11*0 -120=   -98  +6707 3.42

Tidningars stora system
 51 PAJ 2.00 7R  1094+   17*22+  114*0 -768=  +700  -23602 3.50
 95 DL  3.14 6R        1*22+  17*0 -625=  -603  +14078 4.03
106 UHR 3.14 6R        6*22+  90*0-1350=  -1218  -17061 3.73
107 LaLi 1.71 7R  1094+   15*22+  88*0 -450=  +974  -31855 4.01
112 EXP 3.14 7R  1094+   19*22+  136*0 -900=  +612  -72015 3.76
112 NSD 2.71 6R        4*22+  80*0-1152=  -1064 -112532 3.61
114 AB  2.00 7R  1094+   20*22+  151*0 -980=  +554 -107805 3.85
115 DN  2.28 6R        1*22+  21*0 -720=  -698  -69649 3.42
115 TIL 3.42 7R  1094+   22*22+  183*0-1400=  +178 -130509 4.35
116 NLT 2.00 6R        4*22+  40*0 -288=  -200  -11716 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se