Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Jägersro 2016-04-16

Utdelning 7 rätt  12960 kr
     6 rätt   186 kr
     5 rätt    27 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  4 Tellm 3 Targe 2 Mosai 3 Eldri 12 Jetse 2 Pepe  1 Radys 
Strukna  3    5                           
Streckproc 23%   15%   41%   20%   35%   14%   8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 50 PAJ 2.28 6R       1*186+  11*27 -144=  +339  -2634 3.53
 94 DL  3.57 4R               -144=  -144  +3665 4.04
105 UHR 1.42 5R            1*27 -180=  -153  -18328 3.74
111 NSD 3.42 5R            1*27 -120=   -93  -8453 3.62
113 AB  2.00 3R               -24=   -24  -9019 3.87
113 DN  2.42 5R            6*27 -180=   -18  +6925 3.46

Tidningars stora system
 50 PAJ 2.28 6R       1*186+  17*27 -720=   -75  -24302 3.53
 94 DL  3.57 4R               -648=  -648  +14681 4.04
105 UHR 1.42 6R       1*186+  18*27 -900=  -228  -15843 3.74
106 LaLi 6.14 3R               -512=  -512  -32829 4.03
111 EXP 1.85 6R       1*186+  24*27-1350=  -516  -72627 3.77
111 NSD 3.42 6R       1*186+  21*27-1440=  -687 -111468 3.62
113 AB  2.00 5R            1*27 -960=  -933 -108359 3.87
113 DN  2.42 7R  12960+  17*186+ 117*27-1200= +18081  -68151 3.46
114 TIL 3.00 5R            1*27-1470=  -1443 -130687 4.36
115 NLT 2.71 6R       1*186+  13*27 -240=  +297  -11516 3.74
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se