Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2016-04-02

Utdelning 7 rätt   6415 kr
     6 rätt   115 kr
     5 rätt    15 kr
Omsättning  84 miljoner kr

RättRad  2 Donna 5 Fride 10 On Tr 3 Noomi 1 Bravo 5 Prote 8 Ochon 
Strukna       3             9    1         
Streckproc 55%   47%   44%   8%    22%   9%    8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 48 PAJ 2.71 5R            6*15 -90=    0  -2877 3.52
 92 DL  4.00 4R               -128=  -128  +3937 4.01
103 UHR 3.28 5R            1*15 -240=  -225  -17935 3.74
109 NSD 3.14 5R            4*15 -160=  -100  -8252 3.61
111 AB  2.85 4R               -90=   -90  -8860 3.87
111 DN  2.71 4R               -144=  -144  +7105 3.46

Tidningars stora system
 48 PAJ 2.71 6R       3*115+  51*15 -882=  +228  -23459 3.52
 92 DL  4.00 4R               -525=  -525  +15959 4.01
103 UHR 3.28 6R       1*115+  20*15-1440=  -1025  -14415 3.74
104 LaLi 2.71 7R  6415+  16*115+  98*15 -480=  +9245  -31777 3.99
109 EXP 5.71 5R            2*15-1600=  -1570  -71229 3.78
109 NSD 3.14 6R       2*115+  38*15-1280=  -480 -109809 3.61
111 AB  2.85 7R  6415+  23*115+ 204*15-2100= +10020 -106113 3.87
111 DN  2.71 5R            6*15 -864=  -774  -85332 3.46
112 TIL 2.57 6R       1*115+  22*15-1418=  -972 -127948 4.36
113 NLT 3.00 5R            5*15 -240=  -165  -11573 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se