Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2016-03-25

Utdelning 7 rätt  423741 kr
     6 rätt   1878 kr
     5 rätt    86 kr
Omsättning  57 miljoner kr

RättRad  2 Trini 13    5 Kolne 5 Väste 11 Lovel 1 El Ca 3 Propu 
Strukna                4    6             
Streckproc 16%   23%   2%    2%    13%   24%   62%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 90 DL  3.00 6R       4*1878+  36*86 -128= +10480  +4209 3.99
107 EXP 5.57 2R               -96=   -96  +2539 3.74
109 AB  4.00 3R               -360=  -360  -8590 3.88
110 DN  5.85 3R               -60=   -60  +7249 3.47

Tidningars stora system
 47 PAJ 5.28 4R               -700=  -700  -23687 3.54
 90 DL  3.00 6R       6*1878+  90*86 -600= +18408  +17084 3.99
107 EXP 5.57 3R              -1080=  -1080  -68579 3.74
109 AB  4.00 5R            2*86-3960=  -3788 -114333 3.88
110 DN  5.85 3R               -630=  -630  -84558 3.47
112 NLT 2.85 6R       2*1878+  22*86 -192=  +5456  -11408 3.74
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se