Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Momarken 2016-03-19

Utdelning 7 rätt 1017691 kr
     6 rätt   2494 kr
     5 rätt   163 kr
Omsättning 107 miljoner kr

RättRad  2 Royal 12 El Di 9 Y">My 10 Fride 13 Denis 8 Donna 6 Juvel 
Strukna           5    8                  
Streckproc 19%   18%   12%   34%   20%   6%    2%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 46 PAJ 3.14 5R            2*163 -90=  +236  -2877 3.50
 89 DL  4.14 4R               -144=  -144  -6271 4.00
101 UHR 3.57 5R            3*163 -225=  +264  -17470 3.72
106 EXP 5.71 2R               -90=   -90  +2635 3.72
107 NSD 4.14 4R               -168=  -168  -8022 3.57
108 AB  5.28 3R               -120=  -120  -8230 3.87
109 DN  4.00 4R               -100=  -100  +7309 3.44

Tidningars stora system
 46 PAJ 3.14 5R            2*163 -750=  -424  -22987 3.50
 89 DL  4.14 4R               -576=  -576  -1324 4.00
101 UHR 3.57 5R            3*163-1350=  -861  -12190 3.72
102 LaLi 3.00 4R               -560=  -560  -40482 3.98
106 EXP 5.71 3R               -900=  -900  -67499 3.72
107 NSD 4.14 4R              -1960=  -1960 -108289 3.57
108 AB  5.28 4R              -2520=  -2520 -110545 3.87
109 DN  4.00 5R            1*163 -900=  -737  -83928 3.44
110 TIL 5.00 5R            1*163-1458=  -1295 -125475 4.36
111 NLT 3.57 3R               -288=  -288  -16864 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se