Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2016-03-12

Utdelning 7 rätt  13658 kr
     6 rätt    56 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  84 miljoner kr

RättRad  1 Frank 8 Storm 7 Alfas 11 Tack  1 Orake 1 Buzz  6 Hank 
Strukna                5                  
Streckproc 33%   1%    37%   21%   30%   66%   20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 45 PAJ 2.57 5R             5*0 -120=  -120  -3113 3.51
 88 DL  5.14 3R               -144=  -144  -6127 4.00
100 UHR 3.28 6R        1*56+  14*0 -200=  -144  -17734 3.72
106 NSD 2.28 6R        1*56+  13*0 -144=   -88  -7854 3.57
107 AB  4.42 4R               -210=  -210  -8110 3.86
108 DN  3.57 5R             1*0 -100=  -100  +7409 3.44

Tidningars stora system
 45 PAJ 2.57 6R        1*56+  19*0 -864=  -808  -22563 3.51
 88 DL  5.14 3R               -630=  -630   -748 4.00
100 UHR 3.28 6R        6*56+  84*0-1200=  -864  -11329 3.72
101 LaLi 3.57 5R             3*0 -450=  -450  -39922 3.99
105 EXP 3.14 6R        3*56+  54*0-1440=  -1272  -66599 3.70
106 NSD 2.28 6R        4*56+  60*0-1728=  -1504 -106329 3.57
107 AB  4.42 5R             7*0-2016=  -2016 -108025 3.86
108 DN  3.57 5R             1*0-1000=  -1000  -83191 3.44
109 TIL 3.28 6R        7*56+  98*0-1344=  -952 -124180 4.35
110 NLT 3.57 4R               -288=  -288  -16576 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se