Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2016-03-05

Utdelning 7 rätt 3114589 kr
     6 rätt   2101 kr
     5 rätt    20 kr
Omsättning  84 miljoner kr

RättRad  8 Janne 7 Ladyo 4 On Tr 14    9 Bottn 4 Blue 10 Scell 
Strukna       10             5             
Streckproc 0%    37%   77%   0%    16%   41%   35%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 44 PAJ 4.14 5R            16*20 -128=  +192  -2993 3.53
 87 DL  3.28 5R            2*20 -128=   -88  -5983 3.99
 99 UHR 4.85 5R            5*20 -200=  -100  -17590 3.73
105 NSD 3.57 5R            4*20 -96=   -16  -7766 3.58
106 AB  3.57 4R               -144=  -144  -7900 3.86
107 DN  3.85 4R               -150=  -150  +7509 3.44

Tidningars stora system
 44 PAJ 4.14 5R            48*20 -768=  +192  -21755 3.53
 87 DL  3.28 5R            2*20 -560=  -520   -118 3.99
 99 UHR 4.85 5R            30*20-1200=  -600  -10465 3.73
100 LaLi 3.85 5R            25*20 -450=   +50  -39472 3.99
104 EXP 4.57 5R            3*20-1500=  -1440  -65327 3.70
105 NSD 3.57 5R            18*20-1296=  -936 -104825 3.58
106 AB  3.57 5R            2*20-1152=  -1112 -106009 3.86
107 DN  3.85 5R            20*20-1000=  -600  -82191 3.44
108 TIL 4.14 5R            30*20-1440=  -840 -123228 4.36
109 NLT 3.57 5R            24*20 -288=  +192  -16288 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se