Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2016-02-27

Utdelning 7 rätt 1410817 kr
     6 rätt   4131 kr
     5 rätt   253 kr
Omsättning  98 miljoner kr

RättRad  3 West  7 Carro 4 Donna 9 Welco 5 Wolla 7 Sprin 7 Miche 
Strukna       6                           
Streckproc 23%   9%    10%   1%    6%    25%   35%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 43 PAJ 5.00 2R               -120=  -120  -3185 3.52
 86 DL  3.85 4R               -144=  -144  -5895 3.99
 98 UHR 4.00 4R               -250=  -250  -17490 3.71
103 EXP 5.28 3R               -96=   -96  +2497 3.70
104 NSD 3.00 5R            1*253 -126=  +127  -7750 3.58
105 AB  5.57 2R               -36=   -36  -7756 3.86
106 DN  5.42 3R               -120=  -120  +7659 3.43

Tidningars stora system
 43 PAJ 5.00 4R               -800=  -800  -21947 3.52
 86 DL  3.85 5R            3*253 -563=  +197   +402 3.99
 98 UHR 4.00 4R              -1500=  -1500  -9865 3.71
 99 LaLi 4.42 3R               -504=  -504  -39522 3.99
103 EXP 5.28 3R               -840=  -840  -63887 3.70
104 NSD 3.00 5R            1*253-1260=  -1007 -103889 3.58
105 AB  5.57 3R              -1440=  -1440 -104897 3.86
106 DN  5.42 3R               -800=  -800  -81591 3.43
107 TIL 6.00 3R              -1440=  -1440 -122388 4.37
108 NLT 5.00 2R               -288=  -288  -16480 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se