Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bollnäs 2016-02-20

Utdelning 7 rätt   5348 kr
     6 rätt    89 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  85 miljoner kr

RättRad  1 Ebu B 1 Tange 5 On Tr 6 Fight 9 Digit 14 Catch 1 Ochon 
Strukna                                  
Streckproc 19%   7%    69%   61%   17%   17%   9%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 42 PAJ 3.00 4R               -84=   -84  -3065 3.48
 85 DL  4.42 4R               -128=  -128  -5751 4.00
 97 UHR 2.00 6R        1*89+  17*0 -360=  -271  -17240 3.71
102 EXP 1.71 6R        1*89+  11*0 -96=   -7  +2593 3.68
103 NSD 2.85 5R             4*0 -120=  -120  -7877 3.58
104 AB  3.71 5R             2*0 -84=   -84  -7720 3.84
105 DN  1.57 7R  5348+   13*89+   0*0 -200=  +6305  +7779 3.42

Tidningars stora system
 42 PAJ 3.00 5R             2*0 -840=  -840  -21147 3.48
 85 DL  4.42 4R               -625=  -625   +205 4.00
 97 UHR 2.00 7R  5348+   20*89+  158*0-1440=  +5688  -8365 3.71
 98 LaLi 5.28 4R               -540=  -540  -39018 3.99
102 EXP 1.71 7R  5348+   19*89+  137*0 -960=  +6079  -63047 3.68
103 NSD 2.85 6R        6*89+  78*0 -900=  -366 -102882 3.58
104 AB  3.71 6R        1*89+  20*0-1260=  -1171 -103457 3.84
105 DN  1.57 7R  5348+   18*89+  129*0-1000=  +5950  -80791 3.42
106 TIL 4.85 4R              -1500=  -1500 -120948 4.35
107 NLT 2.71 6R        1*89+  16*0 -288=  -199  -16192 3.74
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se