Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2016-02-13

Utdelning 7 rätt 1257672 kr
     6 rätt   7188 kr
     5 rätt   363 kr
Omsättning  87 miljoner kr

RättRad  7 Augus 11 Jetse 6 Sprin 5 Neon  1 Maste 11 Miche 1 Scell 
Strukna                                  
Streckproc 4%    21%   3%    3%    24%   36%   16%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 41 PAJ 3.28 4R               -144=  -144  -2981 3.50
 84 DL  6.14 2R               -128=  -128  -5623 3.99
 96 UHR 3.57 4R               -200=  -200  -16969 3.73
101 EXP 3.57 4R               -90=   -90  +2600 3.70
103 AB  4.85 3R               -225=  -225  -7636 3.84
104 DN  4.14 4R               -80=   -80  +1474 3.43

Tidningars stora system
 41 PAJ 3.28 5R            5*363 -720=  +1095  -20307 3.50
 84 DL  6.14 2R               -600=  -600   +830 3.99
 96 UHR 3.57 4R               -800=  -800  -14053 3.73
 97 LaLi 3.28 4R               -480=  -480  -38478 3.98
101 EXP 3.57 4R               -900=  -900  -69126 3.70
102 NSD 5.00 2R               -432=  -432 -102516 3.59
103 AB  4.85 3R              -1800=  -1800 -102286 3.84
104 DN  4.14 4R              -1000=  -1000  -86741 3.43
105 TIL 5.28 3R              -1400=  -1400 -119448 4.35
106 NLT 5.00 3R               -288=  -288  -15993 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se