Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Jägersro 2016-02-06

Utdelning 7 rätt  641758 kr
     6 rätt   4204 kr
     5 rätt   362 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  10 Mr Ar 3 Hank 12 Dream 6 Miss  4 Enjoy 9 Bever 3 Georg 
Strukna  7                               
Streckproc 4%    11%   16%   9%    7%    10%   25%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 2 DeEn 4.00 4R               -180=  -180   -180 4.78
 83 DL  4.85 2R               -128=  -128  -5495 3.97
 95 UHR 5.71 2R               -375=  -375  -16769 3.73
100 EXP 4.00 3R               -96=   -96  +2690 3.70
101 NSD 6.57 2R               -108=  -108  -7757 3.58
102 AB  2.85 5R            1*362 -70=  +292  -7411 3.83
104 DN  5.28 3R               -240=  -240  +1314 3.39

Tidningars stora system
 2 DeEn 4.00 4R              -1008=  -1008  -1512 4.78
 83 DL  4.85 4R               -600=  -600  +1430 3.97
 95 UHR 5.71 2R              -1125=  -1125  -13253 3.73
 96 LaLi 6.28 2R               -480=  -480  -37998 3.98
100 EXP 4.00 4R               -960=  -960  -68226 3.70
101 NSD 6.57 2R              -1296=  -1296 -102084 3.58
102 AB  2.85 6R       1*4204+ 22*362 -784= +11384 -100486 3.83
104 DN  5.28 3R              -1344=  -1344  -87085 3.39
104 TIL 5.14 3R              -1440=  -1440 -118048 4.34
105 NLT 4.00 4R               -288=  -288  -15705 3.74
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se