Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2016-01-30

Utdelning 7 rätt  305501 kr
     6 rätt   1403 kr
     5 rätt    89 kr
Omsättning  89 miljoner kr

RättRad  7 Warin 12    7 On Ho 13 Withm 11 Roger 7 Digit 2 Linsl 
Strukna           5                      
Streckproc 5%    3%    24%   16%   7%    46%   44%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 40 PAJ 3.14 4R               -108=  -108  -2837 3.50
 82 DL  4.85 3R               -113=  -112  -5367 3.95
 94 UHR 5.42 4R               -192=  -192  -16394 3.71
 99 EXP 4.85 2R               -72=   -72  +2786 3.70
100 NSD 4.85 4R               -144=  -144  -7649 3.55
101 AB  4.42 4R               -180=  -180  -7703 3.84
102 DN  4.28 2R               -100=  -100  +1794 3.41

Tidningars stora system
 40 PAJ 3.14 5R            2*89 -864=  -686  -21402 3.50
 82 DL  4.85 3R               -525=  -525  +2030 3.95
 94 UHR 5.42 4R              -1152=  -1152  -12128 3.71
 95 LaLi 5.00 3R               -450=  -450  -37518 3.96
 99 EXP 4.85 4R               -960=  -960  -67266 3.70
100 NSD 4.85 4R              -1512=  -1512 -100788 3.55
101 AB  4.42 5R            5*89-1260=  -815 -111870 3.84
102 DN  4.28 3R              -1000=  -1000  -84397 3.41
103 TIL 5.28 3R              -1280=  -1280 -116608 4.33
104 NLT 4.57 4R               -288=  -288  -15417 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se