Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Axevalla 2016-01-23

Utdelning 7 rätt   9268 kr
     6 rätt   140 kr
     5 rätt    21 kr
Omsättning  85 miljoner kr

RättRad  1 Digge 1 Match 9 Nahar 8 Monta 1 Say t 4 Helga 4 Bergs 
Strukna           8                      
Streckproc 36%   12%   16%   14%   59%   19%   14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 39 PAJ 3.71 4R               -108=  -108  -2729 3.51
 81 DL  4.28 3R               -122=  -121  -5254 3.94
 93 UHR 2.00 5R            1*21 -240=  -219  -16202 3.69
 98 EXP 3.71 3R               -96=   -96  +2858 3.69
 99 NSD 3.28 4R               -180=  -180  -7505 3.53
100 AB  3.14 4R               -162=  -162  -7523 3.84
101 DN  4.00 3R               -288=  -288  +1894 3.40

Tidningars stora system
 39 PAJ 3.71 4R               -810=  -810  -20716 3.51
 81 DL  4.28 4R               -600=  -600  +2555 3.94
 93 UHR 2.00 6R       1*140+  19*21-1200=  -661  -10976 3.69
 94 LaLi 4.14 3R               -360=  -360  -37068 3.95
 98 EXP 3.71 4R              -1152=  -1152  -66306 3.69
 99 NSD 3.28 6R       1*140+  19*21-1200=  -661  -99276 3.53
100 AB  3.14 5R            1*21-1620=  -1599 -111055 3.84
101 DN  4.00 4R              -1152=  -1152  -83397 3.40
102 TIL 3.28 5R            1*21-1400=  -1379 -115328 4.32
103 NLT 3.00 6R       1*140+  13*21 -288=  +125  -15129 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se