Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2016-01-16

Utdelning 7 rätt  26865 kr
     6 rätt   320 kr
     5 rätt    39 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  6 Coco  9 Valle 5 Ed Yo 4 Celeb 12 Panor 6 Scamp 6 Sambu 
Strukna                                  
Streckproc 31%   13%   9%    38%   21%   23%   8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 38 PAJ 3.28 3R               -120=  -120  -2621 3.51
 80 DL  4.00 4R               -108=  -108  -5133 3.94
 92 UHR 4.00 3R               -300=  -300  -15983 3.71
 98 NSD 1.85 5R            1*39 -84=   -45  -7325 3.54
 99 AB  2.28 4R               -24=   -24  -7361 3.85
100 DN  2.85 5R            1*39 -150=  -111  +2182 3.39

Tidningars stora system
 38 PAJ 3.28 4R               -720=  -720  -19906 3.51
 80 DL  4.00 4R               -600=  -600  +3155 3.94
 92 UHR 4.00 4R              -1500=  -1500  -10315 3.71
 93 LaLi 2.14 5R            1*39 -450=  -411  -36708 3.95
 97 EXP 3.28 4R              -1620=  -1620  -65154 3.69
 98 NSD 1.85 5R            1*39 -756=  -717  -98615 3.54
 99 AB  2.28 5R            1*39-1200=  -1161 -109456 3.85
100 DN  2.85 5R            3*39 -750=  -633  -82245 3.39
101 TIL 4.71 4R              -1500=  -1500 -113949 4.33
102 NLT 2.85 4R               -288=  -288  -15254 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se