Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2015-12-05

Utdelning 7 rätt   504 kr
     6 rätt    0 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  3 Beppe 3 Enjoy 10 On Tr 2 Alfas 12 Järvs 9 Als W 10 Venka 
Strukna       1                           
Streckproc 27%   27%   56%   17%   13%   36%   64%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 32 PAJ 2.28 5R             3*0 -95=   -94  -1929 3.41
 73 DL  2.71 6R        1*0+  11*0 -120=  -120  -4550 3.87
 87 UHR 2.00 6R        1*0+  13*0 -144=  -144  -14942 3.67
 91 EXP 3.28 5R             1*0 -96=   -96  +2996 3.66
 92 NSD 1.85 6R        2*0+  18*0 -72=   -72  -6752 3.53
 93 AB  1.57 7R   504+   13*0+   0*0 -105=  +399  -6815 3.82
 94 DN  1.71 6R        2*0+  18*0 -90=   -90  +2849 3.33

Tidningars stora system
 32 PAJ 2.28 6R        3*0+  48*0 -756=  -756  -17638 3.41
 73 DL  2.71 6R        1*0+  17*0 -576=  -576  +6900 3.87
 87 UHR 2.00 7R   504+   18*0+  126*0 -864=  -360  -4774 3.67
 91 EXP 3.28 6R        1*0+  20*0 -960=  -960  -57353 3.66
 92 NSD 1.85 7R   504+   21*0+  161*0 -972=  -468  -91898 3.53
 93 AB  1.57 7R   504+   28*0+  281*0-1680=  -1176  -99863 3.82
 94 DN  1.71 7R   504+   18*0+  127*0 -900=  -396  -76691 3.33
 95 NLT 2.28 6R        1*0+  13*0 -288=  -288  -13430 3.72
 95 TIL 2.42 7R   504+   27*0+  264*0-1540=  -1036 -107590 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se