Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Jägersro 2015-11-28

Utdelning 7 rätt   9050 kr
     6 rätt   138 kr
     5 rätt    21 kr
Omsättning  85 miljoner kr

RättRad  4 Timba 10 Da Vi 3 Arazi 7 Pajas 2 Garet 2 Rapid 5 Bar P 
Strukna                                  
Streckproc 21%   7%    19%   33%   48%   18%   16%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 31 PAJ 3.14 4R               -96=   -96  -1835 3.44
 73 DL  2.57 6R       1*138+  11*21 -128=  +241  -4189 3.87
 90 EXP 3.14 4R               -96=   -96  +3092 3.66
 91 NSD 3.85 4R               -162=  -162  -6680 3.55
 92 AB  4.71 2R               -135=  -135  -7214 3.84
 93 DN  3.28 4R               -180=  -180  +2939 3.35

Tidningars stora system
 31 PAJ 3.14 4R               -768=  -768  -16882 3.44
 73 DL  2.57 6R       1*138+  17*21 -600=  -105  +7371 3.87
 86 UHR 2.85 5R            3*21 -810=  -747  -4414 3.69
 88 LaLi 3.71 4R               -576=  -576  -34434 3.93
 90 EXP 3.14 4R               -960=  -960  -56393 3.66
 91 NSD 3.85 5R            2*21-1134=  -1092  -91430 3.55
 92 AB  4.71 4R               -972=  -972  -98687 3.84
 93 DN  3.28 5R            3*21 -900=  -837  -76295 3.35
 94 TIL 3.71 5R            1*21-1470=  -1449 -106554 4.31
 95 NLT 2.57 5R            4*21 -288=  -204  -13430 3.70
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se