Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bjerke 2015-11-21

Utdelning 7 rätt  115370 kr
     6 rätt   711 kr
     5 rätt    75 kr
Omsättning 109 miljoner kr

RättRad  2 Call 12    4 Tycoo 7 Olivi 3 Globa 5 Buzz  4 Tango 
Strukna       5,8                          
Streckproc 4%    15%   18%   4%    34%   44%   11%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 30 PAJ 5.28 3R               -100=  -100  -1739 3.45
 72 DL  5.14 3R               -108=  -108  -4430 3.89
 90 NSD 4.28 2R               -108=  -108  -6518 3.54
 91 AB  4.28 4R               -108=  -108  -7079 3.83
 92 DN  4.14 3R               -120=  -120  +3119 3.35

Tidningars stora system
 30 PAJ 5.28 4R               -900=  -900  -16114 3.45
 72 DL  5.14 3R               -600=  -600  +7476 3.89
 85 UHR 5.71 2R               -900=  -900  -3667 3.70
 87 LaLi 6.28 1R               -525=  -525  -33858 3.94
 89 EXP 4.57 4R              -1500=  -1500  -55433 3.67
 90 NSD 4.28 4R              -2268=  -2268  -90338 3.54
 91 AB  4.28 4R              -1620=  -1620  -97715 3.83
 92 DN  4.14 4R              -1200=  -1200  -75458 3.35
 93 NLT 4.42 2R               -288=  -288  -12938 3.75
 93 TIL 5.42 3R              -1500=  -1500 -105105 4.31
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se