Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2015-11-14

Utdelning 7 rätt   2474 kr
     6 rätt    39 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  4 Usain 9 Globa 8 Delic 15 Felic 5 Nunci 9 Orake 4 Sauve 
Strukna                    8             
Streckproc 13%   16%   78%   8%    76%   9%    44%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 29 PAJ 2.42 6R        1*39+  15*0 -105=   -66  -1639 3.39
 71 DL  3.57 4R               -144=  -144  -4322 3.87
 88 EXP 4.42 5R             3*0 -105=  -105  +3188 3.66
 89 NSD 2.42 5R             2*0 -144=  -144  -6410 3.53
 90 AB  3.14 5R             4*0 -50=   -50  -6971 3.83
 91 DN  2.14 5R             8*0 -60=   -60  +3239 3.34

Tidningars stora system
 29 PAJ 2.42 7R  2474+   22*39+  173*0 -750=  +2582  -15214 3.39
 71 DL  3.57 5R            18*0 -648=  -648  +8076 3.87
 84 UHR 2.85 5R            12*0 -600=  -600  -2767 3.68
 86 LaLi 3.57 4R               -567=  -567  -33333 3.91
 88 EXP 4.42 6R        1*39+  26*0 -756=  -717  -53933 3.66
 89 NSD 2.42 7R  2474+   28*39+  271*0-1980=  +1586  -88070 3.53
 90 AB  3.14 7R  2474+   26*39+  245*0-1350=  +2138  -96095 3.83
 91 DN  2.14 6R        4*39+  52*0 -600=  -444  -74258 3.34
 92 TIL 5.28 6R        4*39+  108*0-1320=  -1164 -103605 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se