Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2015-10-31

Utdelning 7 rätt  32094 kr
     6 rätt   157 kr
     5 rätt    16 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  8 Ryan 11 Tekno 7 Rocky 13 Magic 11 Salon 11 Venka 3 Källn 
Strukna           5         2,5            
Streckproc 5%    73%   8%    7%    56%   46%   14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 27 PAJ 4.42 3R               -100=  -100  -1483 3.40
 69 DL  5.00 3R               -144=  -144  -4058 3.86
 88 AB  4.14 3R               -72=   -72  -6871 3.82
 88 NSD 5.42 3R               -144=  -144  -6266 3.55
 89 DN  3.85 3R               -100=  -100  +3419 3.34

Tidningars stora system
 27 PAJ 4.42 4R               -750=  -750  -17076 3.40
 69 DL  5.00 3R               -540=  -540  +9264 3.86
 84 LaLi 4.57 4R               -500=  -500  -32286 3.90
 86 EXP 4.28 4R              -1440=  -1440  -52316 3.63
 88 AB  4.14 3R              -1920=  -1920  -96073 3.82
 88 NSD 5.42 5R            12*16-1728=  -1536  -89656 3.55
 89 DN  3.85 4R               -600=  -600  -72854 3.34
 90 TIL 4.28 5R            21*16-1050=  -714 -101387 4.29
 91 NLT 4.71 4R               -288=  -288  -12362 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se