Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           



Utvärdering V75-omgång Örebro 2015-10-17

Utdelning 7 rätt   8853 kr
     6 rätt   116 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  80 miljoner kr

RättRad  2 Baler 2 Sauve 2 Thai  8 Seatt 4 Dixi  7 Diamo 4 Mellb 
Strukna                         12        
Streckproc 35%   69%   47%   5%    9%    5%    36%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 25 PAJ 2.28 5R             6*0 -108=  -108  -1290 3.43
 67 DL  2.00 6R       1*116+  12*0 -128=   -12  -3786 3.86
 81 UHR 3.85 5R             4*0 -144=  -144  -15032 3.69
 85 EXP 4.00 4R               -90=   -90  +3389 3.63
 86 AB  3.85 4R               -60=   -60  -6715 3.79
 86 NSD 3.28 5R             6*0 -108=  -108  -5993 3.55
 87 DN  3.28 4R               -180=  -180  +2499 3.35

Tidningars stora system
 25 PAJ 2.28 6R       3*116+  57*0 -864=  -516  -15585 3.43
 67 DL  2.00 6R       1*116+  17*0 -600=  -484  +10380 3.86
 81 UHR 3.85 5R            24*0 -864=  -864  -1298 3.69
 82 LaLi 5.14 4R               -504=  -504  -31306 3.89
 85 EXP 4.00 4R              -1080=  -1080  -50876 3.63
 86 AB  3.85 6R       9*116+  180*0-1782=  -738  -93145 3.79
 86 NSD 3.28 6R       1*116+  22*0 -990=  -874  -86791 3.55
 87 DN  3.28 5R             6*0-1080=  -1080  -72429 3.35
 88 TIL 3.28 5R             6*0-1296=  -1296  -99230 4.29
 89 NLT 3.00 4R               -288=  -288  -11786 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se