Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2015-10-10

Utdelning 7 rätt  106182 kr
     6 rätt   624 kr
     5 rätt    73 kr
Omsättning 106 miljoner kr

RättRad  7 Total 5 Ågård 8 Alfas 8 Amour 3 Youan 6 Usain 4 Huge 
Strukna       8         5             8    
Streckproc 9%    10%   15%   7%    51%   37%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 24 PAJ 3.14 4R               -135=  -135  -1182 3.48
 66 DL  4.85 3R               -144=  -144  -3774 3.88
 80 UHR 4.85 4R               -300=  -300  -14888 3.69
 85 AB  3.42 5R            1*73 -144=   -71  -6655 3.79
 85 NSD 2.85 2R               -120=  -120  -5885 3.55
 86 DN  3.28 4R               -144=  -144  +2679 3.35

Tidningars stora system
 24 PAJ 3.14 4R               -864=  -864  -15069 3.48
 66 DL  4.85 4R               -648=  -648  +10864 3.88
 80 UHR 4.85 5R            5*73-1500=  -1135   -434 3.69
 81 LaLi 4.42 4R               -420=  -420  -30802 3.88
 84 EXP 2.57 6R       1*624+  22*73-1440=  +790  -49796 3.62
 85 AB  3.42 5R            1*73-1296=  -1223  -92407 3.79
 85 NSD 2.85 4R              -1440=  -1440  -85917 3.55
 86 DN  3.28 5R            2*73-1080=  -934  -71349 3.35
 87 TIL 5.28 4R              -1680=  -1680  -97934 4.30
 88 NLT 3.85 3R               -288=  -288  -11498 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se