Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång SkellefteÃ¥ 2015-10-03

Utdelning 7 rätt   349 kr
     6 rätt    0 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  4 Offic 5 Lanne 1 Cool  1 Lohma 2 Titan 1 Sir R 1 Mr Vo 
Strukna                         4         
Streckproc 19%   90%   37%   9%    55%   53%   23%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 23 PAJ 2.42 5R             6*0 -96=   -96  -1047 3.49
 65 DL  1.28 7R   349+   11*0+   0*0 -144=  +205  -3630 3.87
 83 EXP 2.14 5R             8*0 -72=   -72  +1249 3.63
 84 AB  1.57 6R        1*0+  13*0 -60=   -60  -6584 3.80
 84 NSD 1.71 7R   349+   14*0+   0*0 -126=  +223  -5765 3.56
 85 DN  2.42 6R        2*0+  22*0 -120=  -120  +2823 3.36

Tidningars stora system
 23 PAJ 2.42 6R        1*0+  18*0 -640=  -640  -14205 3.49
 65 DL  1.28 7R   349+   17*0+  112*0 -625=  -276  +11512 3.87
 79 UHR 1.28 7R   349+   20*0+  156*0-1296=  -947   +700 3.68
 80 LaLi 1.85 7R   349+   14*0+  78*0 -480=  -131  -30382 3.87
 83 EXP 2.14 7R   349+   20*0+  149*0-1008=  -659  -50586 3.63
 84 AB  1.57 7R   349+   22*0+  173*0-1050=  -701  -91184 3.80
 84 NSD 1.71 7R   349+   24*0+  201*0-1512=  -1163  -84477 3.56
 85 DN  2.42 6R        4*0+  76*0 -960=  -960  -70415 3.36
 86 TIL 1.28 7R   349+   24*0+  202*0-1440=  -1091  -96254 4.29
 87 NLT 2.14 6R        1*0+  13*0 -288=  -288  -11210 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se