Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2015-09-26

Utdelning 7 rätt  431777 kr
     6 rätt   1800 kr
     5 rätt   127 kr
Omsättning  94 miljoner kr

RättRad  4 Youan 4 Ochon 9 Globa 14 Joy R 8 Only  7 Mind  2 Nadal 
Strukna  2                               
Streckproc 25%   9%    15%   4%    16%   4%    62%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 22 PAJ 4.14 3R               -120=  -120   -951 3.54
 64 DL  5.28 2R               -144=  -144  -3835 3.91
 78 UHR 4.28 4R               -288=  -288  -14937 3.71
 82 EXP 4.42 4R               -96=   -96  +1321 3.65
 83 AB  5.00 2R                -2=   -1  -6524 3.82
 83 NSD 5.28 3R               -108=  -108  -5988 3.58
 84 DN  3.71 4R               -180=  -180  +2943 3.37

Tidningars stora system
 22 PAJ 4.14 4R              -1080=  -1080  -13565 3.54
 64 DL  5.28 3R               -625=  -625  +11788 3.91
 78 UHR 4.28 4R              -1440=  -1440  +1647 3.71
 82 EXP 4.42 4R               -900=  -900  -49927 3.65
 83 AB  5.00 3R              -1440=  -1440  -90483 3.82
 83 NSD 5.28 4R              -1296=  -1296  -83314 3.58
 84 DN  3.71 6R       1*1800+ 20*127 -882=  +3458  -69455 3.37
 85 TIL 4.85 5R           15*127-1500=  +405  -95163 4.33
 86 NLT 5.14 4R               -288=  -288  -10922 3.71
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se