Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2015-09-19

Utdelning 7 rätt   2022 kr
     6 rätt    37 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  94 miljoner kr

RättRad  11 On Tr 6 Holly 1 Thai  5 Fosse 4 Lome  5 Lover 7 Globa 
Strukna                6                  
Streckproc 9%    31%   35%   72%   45%   12%   15%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 63 DL  2.57 6R        1*37+  11*0 -128=   -91  -3691 3.89
 77 UHR 3.28 4R               -180=  -180  -14649 3.70
 81 EXP 2.42 5R             6*0 -90=   -90  +1417 3.64
 82 AB  2.42 5R             4*0 -72=   -72  -6522 3.81
 82 NSD 2.00 6R        1*37+  11*0 -80=   -43  -5880 3.56
 83 DN  2.14 7R  2022+   11*37+   0*0 -120=  +2309  +3123 3.36

Tidningars stora system
 63 DL  2.57 6R        1*37+  17*0 -540=  -503  +12413 3.89
 77 UHR 3.28 5R             5*0 -720=  -720  +3087 3.70
 79 LaLi 3.00 4R               -480=  -480  -30251 3.90
 81 EXP 2.42 7R  2022+   19*37+  135*0 -864=  +1861  -49027 3.64
 82 AB  2.42 6R        4*37+  68*0-1080=  -932  -89043 3.81
 82 NSD 2.00 6R        2*37+  32*0-1200=  -1126  -82018 3.56
 83 DN  2.14 7R  2022+   22*37+  164*0 -960=  +1876  -72913 3.36
 84 TIL 3.28 6R        1*37+  21*0-1440=  -1403  -95568 4.32
 85 NLT 1.85 6R        4*37+  40*0 -288=  -140  -10634 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se