Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bollnäs 2015-09-12

Utdelning 7 rätt  82674 kr
     6 rätt   380 kr
     5 rätt    34 kr
Omsättning  74 miljoner kr

RättRad  1 Ajlex 3 I Am  9 Nimbu 13 Järvs 12 Robic 5 Venka 11 Usain 
Strukna           10        11             
Streckproc 18%   63%   40%   9%    15%   20%   1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 62 DL  5.42 2R               -96=   -96  -3600 3.91
 76 UHR 5.00 2R               -250=  -250  -14469 3.71
 80 EXP 3.57 3R               -96=   -96  +1507 3.66
 81 AB  4.71 3R               -72=   -72  -6450 3.83
 81 NSD 3.57 2R               -120=  -120  -5837 3.58
 82 DN  3.71 3R               -120=  -120   +814 3.38

Tidningars stora system
 62 DL  5.42 2R               -600=  -600  +12916 3.91
 76 UHR 5.00 3R              -1250=  -1250  +3807 3.71
 78 LaLi 3.85 4R               -500=  -500  -29771 3.91
 80 EXP 3.57 5R            3*34-1176=  -1074  -50888 3.66
 81 AB  4.71 5R            8*34-2160=  -1888  -88111 3.83
 81 NSD 3.57 3R              -1440=  -1440  -80892 3.58
 82 DN  3.71 5R            3*34-1050=  -948  -74789 3.38
 83 TIL 4.85 5R            3*34-1350=  -1248  -94165 4.33
 84 NLT 4.28 3R               -240=  -240  -10494 3.72
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se