Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Jägersro 2015-09-05

Utdelning 7 rätt  100863 kr
     6 rätt   728 kr
     5 rätt    68 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  7 Bear  8 Mellb 1 Arazi 11 Bever 2 Baler 7 Buzz  4 Miste 
Strukna           12                      
Streckproc 9%    3%    18%   14%   27%   11%   61%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 21 PAJ 3.14 4R               -144=  -144   -831 3.52
 61 DL  4.71 2R               -160=  -160  -3504 3.89
 75 UHR 3.42 4R               -300=  -300  -14219 3.69
 79 EXP 3.71 4R               -90=   -90  +1603 3.66
 80 AB  5.28 2R               -27=   -27  -6378 3.81
 80 NSD 4.00 2R               -110=  -110  -5717 3.58
 81 DN  3.57 3R               -90=   -90   +934 3.37

Tidningars stora system
 21 PAJ 3.14 5R            2*68 -720=  -584  -12485 3.52
 61 DL  4.71 4R               -648=  -648  +13516 3.89
 75 UHR 3.42 5R            1*68-1500=  -1432  +5057 3.69
 77 LaLi 4.85 2R               -420=  -420  -29271 3.91
 79 EXP 3.71 5R            5*68-1080=  -740  -49814 3.66
 80 AB  5.28 5R            1*68-2025=  -1957  -86223 3.81
 80 NSD 4.00 3R              -1100=  -1100  -79452 3.58
 81 DN  3.57 5R            2*68-1350=  -1214  -73841 3.37
 82 TIL 3.85 5R            24*68-1440=  +192  -92917 4.33
 83 NLT 5.14 3R               -288=  -288  -10254 3.71
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se