Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2015-08-22

Utdelning 7 rätt  439292 kr
     6 rätt   1728 kr
     5 rätt   127 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  5 Ochon 3 Heavy 9 Royal 4 Princ 4 Only  5 Allab 1 Domin 
Strukna           12                      
Streckproc 6%    15%   2%    15%   58%   8%    30%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 19 PAJ 3.85 2R               -90=   -90   -579 3.50
 59 DL  5.71 2R               -144=  -144  -3616 3.88
 73 UHR 5.28 2R               -350=  -350  -13469 3.67
 77 EXP 4.42 2R               -96=   -96  +1783 3.65
 78 AB  4.28 3R               -135=  -135  -6183 3.79
 78 NSD 3.42 4R               -135=  -135  -5523 3.56
 79 DN  4.85 3R               -120=  -120  +1132 3.36

Tidningars stora system
 19 PAJ 3.85 3R               -810=  -810  -11181 3.50
 59 DL  5.71 2R               -600=  -600  +14304 3.88
 73 UHR 5.28 3R              -1400=  -1400  +8289 3.67
 76 LaLi 4.42 3R               -480=  -480  -28851 3.90
 77 EXP 4.42 2R               -960=  -960  -48730 3.65
 78 AB  4.28 3R               -675=  -675  -83490 3.79
 78 NSD 3.42 4R              -1215=  -1215  -77864 3.56
 79 DN  4.85 3R              -1050=  -1050  -71682 3.36
 80 TIL 6.14 2R              -1440=  -1440  -91857 4.32
 81 NLT 6.00 2R               -288=  -288  -9770 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se