Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2015-08-15

Utdelning 7 rätt 1030326 kr
     6 rätt   4131 kr
     5 rätt   304 kr
Omsättning  85 miljoner kr

RättRad  1 Väste 5 Digit 5 Novel 11 Venka 3 Suppo 4 Ni Ta 3 Mellb 
Strukna       10                          
Streckproc 11%   8%    6%    8%    6%    34%   22%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 18 PAJ 5.00 2R               -108=  -108   -489 3.48
 58 DL  4.71 3R               -105=  -105  -3472 3.85
 72 UHR 4.42 2R               -250=  -250  -13119 3.65
 76 EXP 4.71 1R               -90=   -90  +1879 3.64
 77 AB  4.42 1R                -4=   -4  -6048 3.79
 77 NSD 5.00 4R               -126=  -126  -5388 3.57
 78 DN  4.42 2R               -80=   -80  +1252 3.34

Tidningars stora system
 18 PAJ 5.00 3R               -864=  -864  -10371 3.48
 58 DL  4.71 3R               -525=  -525  +14904 3.85
 72 UHR 4.42 3R              -1500=  -1500  +9689 3.65
 75 LaLi 4.71 3R               -432=  -432  -28371 3.89
 76 EXP 4.71 3R              -1200=  -1200  -47770 3.64
 77 AB  4.42 3R               -768=  -768  -82815 3.79
 77 NSD 5.00 4R              -2268=  -2268  -76649 3.57
 78 DN  4.42 3R               -840=  -840  -70632 3.34
 79 TIL 6.14 1R              -1296=  -1296  -90417 4.30
 80 NLT 5.71 1R               -288=  -288  -9482 3.66
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se