Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Dannero 2015-08-08

Utdelning 7 rätt   2938 kr
     6 rätt    54 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  69 miljoner kr

RättRad  2 Bandi 1 Galil 4 Nahar 1 Antti 14 Titan 6 Danne 1 Nadal 
Strukna                             11    
Streckproc 10%   30%   28%   24%   26%   12%   67%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 17 PAJ 1.71 5R             1*0 -105=  -105   -381 3.39
 57 DL  3.28 5R             2*0 -128=  -128  -3367 3.83
 71 UHR 1.85 6R        1*54+  16*0 -300=  -246  -12869 3.64
 75 EXP 3.57 5R             1*0 -96=   -96  +1969 3.62
 76 AB  3.85 3R               -36=   -36  -6044 3.78
 76 NSD 3.14 4R               -48=   -48  -5262 3.55
 77 DN  4.00 4R               -216=  -216  +1332 3.33

Tidningars stora system
 17 PAJ 1.71 6R        1*54+  18*0 -840=  -786  -9507 3.39
 57 DL  3.28 5R             3*0 -563=  -562  +15429 3.83
 71 UHR 1.85 7R  2938+   20*54+  159*0-1500=  +2518  +11189 3.64
 74 LaLi 3.71 5R             4*0 -400=  -400  -27939 3.88
 75 EXP 3.57 5R             1*0 -960=  -960  -46570 3.62
 76 AB  3.85 5R             1*0-1296=  -1296  -82047 3.78
 76 NSD 3.14 6R        1*54+  19*0-1440=  -1386  -74381 3.55
 77 DN  4.00 5R             7*0 -756=  -756  -69792 3.33
 78 TIL 5.14 5R             1*0-1470=  -1470  -89121 4.28
 79 NLT 2.85 5R             4*0 -288=  -288  -9194 3.64
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se