Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2015-07-04

Utdelning 7 rätt  31952 kr
     6 rätt   301 kr
     5 rätt    37 kr
Omsättning  72 miljoner kr

RättRad  7 Tokio 5 M.T.J 2 Heave 2 Stay  8 Xlnt  7 Quick 8 El Ma 
Strukna       11                          
Streckproc 18%   17%   36%   7%    5%    22%   43%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 13 PAJ 3.00 5R            1*37 -90=   -53    -8 3.53
 52 DL  4.85 3R               -135=  -135  -2800 3.79
 66 UHR 3.00 4R               -192=  -192  -12143 3.63
 70 EXP 3.57 4R               -144=  -144  +2017 3.57
 71 AB  3.28 4R               -60=   -60  -5800 3.73
 71 NSD 1.71 5R            1*37 -100=   -63  -4673 3.53
 72 DN  2.42 4R               -84=   -84   +321 3.28

Tidningars stora system
 13 PAJ 3.00 5R            4*37 -720=  -572  -7325 3.53
 52 DL  4.85 3R               -540=  -540  +17684 3.79
 66 UHR 3.00 5R            1*37-1152=  -1115  -4424 3.63
 70 EXP 3.57 5R            1*37-1152=  -1115  -42169 3.57
 70 LaLi 4.00 5R            3*37 -432=  -321  -26379 3.83
 71 AB  3.28 5R            3*37-1920=  -1809  -79626 3.73
 71 NSD 1.71 5R            1*37 -800=  -763  -67137 3.53
 72 DN  2.42 5R            3*37-1260=  -1149  -64906 3.28
 73 TIL 4.00 5R            1*37-1350=  -1313  -81939 4.20
 74 NLT 7.14 1R               -288=  -288  -7777 3.61
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se