Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2015-06-27

Utdelning 7 rätt 1105891 kr
     6 rätt   6244 kr
     5 rätt   424 kr
Omsättning  75 miljoner kr

RättRad  5 Eddie 4 Timba 6 Arazi 1 Nimbu 5 Globa 4 Poet  5 Love 
Strukna  6,12   10        10             7,8,10  
Streckproc 5%    15%   5%    18%   9%    21%   13%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 12 PAJ 4.14 1R               -45=   -45   +45 3.58
 51 DL  4.85 3R               -128=  -128  -2665 3.77
 65 UHR 3.42 4R               -168=  -168  -11951 3.64
 69 EXP 4.14 3R               -54=   -54  +2161 3.57
 70 AB  3.85 4R               -180=  -180  -5740 3.74
 70 NSD 2.14 5R            1*424 -105=  +319  -4610 3.55
 71 DN  3.14 4R               -72=   -72   +405 3.29

Tidningars stora system
 12 PAJ 4.14 3R               -840=  -840  -6753 3.58
 51 DL  4.85 3R               -432=  -432  +18224 3.77
 65 UHR 3.42 5R            1*424 -672=  -248  -3309 3.64
 69 EXP 4.14 3R               -675=  -675  -41054 3.57
 69 LaLi 4.85 3R               -450=  -450  -26058 3.83
 70 AB  3.85 5R            2*424-1764=  -916  -77817 3.74
 70 NSD 2.14 5R            2*424 -420=  +428  -66374 3.55
 71 DN  3.14 5R            2*424 -576=  +272  -63757 3.29
 72 TIL 4.57 4R              -1344=  -1344  -80626 4.20
 73 NLT 4.42 3R               -288=  -288  -7489 3.57
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se