Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2015-06-21

Utdelning 7 rätt 1367478 kr
     6 rätt   2405 kr
     5 rätt   109 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  8 Ready 7 Funny 9 Maven 3 Legen 6 Sorbe 11 Naglo 10 Globa 
Strukna  11             7,8   5             
Streckproc 21%   1%    56%   4%    57%   4%    17%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 11 PAJ 4.28 4R               -100=  -100   +90 3.52
 50 DL  4.00 4R               -144=  -144  -2537 3.75
 68 EXP 4.71 4R               -96=   -96  +2215 3.56
 69 AB  4.28 4R               -64=   -64  -5560 3.74
 69 NSD 4.00 3R               -120=  -120  -4929 3.57
 70 DN  4.42 3R               -180=  -180   +477 3.30

Tidningars stora system
 11 PAJ 4.28 4R               -672=  -672  -5913 3.52
 50 DL  4.00 4R               -500=  -500  +18656 3.75
 68 EXP 4.71 4R               -864=  -864  -40379 3.56
 68 LaLi 4.85 3R               -540=  -540  -25608 3.81
 69 AB  4.28 5R            5*109-1680=  -1135  -76901 3.74
 69 NSD 4.00 4R              -1350=  -1350  -66802 3.57
 70 DN  4.42 4R              -1260=  -1260  -64029 3.30
 71 TIL 4.28 5R           12*109-1470=  -162  -79282 4.19
 72 NLT 4.42 4R               -288=  -288  -7201 3.55
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se