Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Boden 2015-06-13

Utdelning 7 rätt  32550 kr
     6 rätt   265 kr
     5 rätt    25 kr
Omsättning  76 miljoner kr

RättRad  6 Dialo 11 Hulte 10 Arist 6 Uniqu 6 Le La 6 Raz M 9 El Ma 
Strukna       2         11             2    
Streckproc 22%   34%   4%    50%   49%   14%   5%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 49 DL  2.71 5R            3*25 -162=   -87  -2393 3.74
 64 UHR 4.00 4R               -200=  -200  -11783 3.65
 67 EXP 3.85 4R               -108=  -108  +2311 3.54
 68 AB  2.28 5R            1*25 -144=  -119  -5496 3.73
 68 NSD 3.00 5R            6*25 -144=   +6  -4809 3.57
 69 DN  2.71 4R               -72=   -72   +657 3.28

Tidningars stora system
 10 PAJ 3.14 4R               -675=  -675  -5241 3.45
 49 DL  2.71 5R            3*25 -540=  -465  +19156 3.74
 64 UHR 4.00 5R            4*25-1200=  -1100  -3061 3.65
 67 EXP 3.85 5R            4*25 -864=  -764  -39515 3.54
 67 LaLi 4.28 5R            1*25 -540=  -515  -25068 3.80
 68 AB  2.28 5R            1*25-1440=  -1415  -75766 3.73
 68 NSD 3.00 5R            6*25-1296=  -1146  -65452 3.57
 69 DN  2.71 6R       1*265+  21*25-1800=  -1010  -62769 3.28
 70 TIL 5.85 3R              -1440=  -1440  -79120 4.19
 71 NLT 2.71 4R               -288=  -288  -6913 3.54
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se