Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Östersund 2015-06-06

Utdelning 7 rätt  189421 kr
     6 rätt   1495 kr
     5 rätt   130 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  2 Globa 4 Tange 7 Shira 12 Digit 4 Frida 7 Chels 11 Olive 
Strukna  12    8    10        14        5,6,7
12 Streckproc 10% 25% 34% 3% 19% 8% 14% Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt 48 DL 4.00 4R -135= -135 -2306 3.76 66 EXP 4.00 2R -90= -90 +2419 3.54 67 AB 4.14 3R -263= -262 -5377 3.75 67 NSD 3.57 3R -120= -120 -4815 3.58 68 DN 5.14 2R -384= -384 +729 3.29 Tidningars stora system 48 DL 4.00 4R -448= -448 +19621 3.76 66 EXP 4.00 4R -900= -900 -38751 3.54 66 LaLi 4.28 3R -432= -432 -24553 3.79 67 AB 4.14 4R -1650= -1650 -74351 3.75 67 NSD 3.57 4R -1440= -1440 -64306 3.58 68 DN 5.14 3R -840= -840 -61759 3.29 69 TIL 4.28 4R -1440= -1440 -77680 4.17 70 NLT 4.28 4R -288= -288 -6625 3.55
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se