Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2015-05-30

Utdelning 7 rätt 6352404 kr
     6 rätt  24027 kr
     5 rätt   1099 kr
Omsättning 127 miljoner kr

RättRad  2 Twigs 6 Mellb 2 Noken 1 Ready 13 Super 12 Sauve 10 Indig 
Strukna                2    4    10        
Streckproc 9%    4%    4%    51%   4%    19%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 47 DL  7.85 0R               -122=  -121  -2171 3.76
 63 RoNy 6.14 1R               -72=   -72  -4615 3.70
 63 UHR 5.57 2R               -360=  -360  -11583 3.64
 65 EXP 5.28 1R               -96=   -96  +2509 3.53
 66 AB  5.42 3R               -144=  -144  -5115 3.75
 66 NSD 5.85 3R               -96=   -96  -4695 3.58
 67 DN  5.14 2R               -72=   -72  +1113 3.26

Tidningars stora system
 47 DL  7.85 0R               -504=  -504  +20069 3.76
 63 RoNy 6.14 2R               -672=  -672  -24160 3.70
 63 UHR 5.57 2R              -1080=  -1080  -1961 3.64
 65 EXP 5.28 2R               -980=  -980  -37851 3.53
 65 LaLi 4.85 4R               -480=  -480  -24121 3.78
 66 AB  5.42 4R              -1296=  -1296  -72701 3.75
 66 NSD 5.85 3R              -2304=  -2304  -62866 3.58
 67 DN  5.14 4R              -2520=  -2520  -60919 3.26
 68 TIL 6.00 2R              -1440=  -1440  -76240 4.17
 69 NLT 5.28 4R               -288=  -288  -6337 3.54
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se