Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2015-05-16

Utdelning 7 rätt  28073 kr
     6 rätt   113 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  9 Ruby  4 Super 8 Oscar 2 Magic 3 Othel 4 Staro 6 Volst 
Strukna  8    10        9    7,12            
Streckproc 24%   10%   3%    77%   42%   22%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 45 DL  4.57 3R               -128=  -128  -1928 3.68
 61 RoNy 3.71 4R               -180=  -180  -4491 3.69
 61 UHR 4.57 4R               -300=  -300  -11157 3.63
 63 EXP 3.28 5R             6*0 -96=   -96  +2710 3.54
 64 AB  3.14 4R               -16=   -16  -4796 3.73
 64 NSD 2.28 4R               -150=  -150  -4503 3.55
 65 DN  2.85 4R               -60=   -60  +1290 3.25

Tidningars stora system
 45 DL  4.57 4R               -540=  -540  +21023 3.68
 61 RoNy 3.71 5R             4*0 -600=  -600  -22780 3.69
 61 UHR 4.57 4R              -1200=  -1200   +534 3.63
 63 EXP 3.28 6R       2*113+  40*0-1024=  -798  -35960 3.54
 63 LaLi 3.28 5R             5*0 -450=  -450  -23116 3.78
 64 AB  3.14 5R             4*0 -840=  -840  -70705 3.73
 64 NSD 2.28 5R             6*0-1500=  -1500  -58436 3.55
 65 DN  2.85 6R       6*113+  96*0-1620=  -942  -60141 3.25
 66 TIL 3.85 5R             1*0-1458=  -1458  -73376 4.17
 67 NLT 3.00 5R             4*0 -288=  -288  -5761 3.53
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se