Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Umåker 2015-05-09

Utdelning 7 rätt   7701 kr
     6 rätt    63 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  3 Coldt 9 Quatt 3 Nahar 3 Love 10 Digit 3 Cool  9 Montd 
Strukna  2    6,8                          
Streckproc 67%   8%    21%   13%   20%   28%   40%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 44 DL  3.00 5R             9*0 -108=  -108  -1800 3.66
 60 RoNy 2.28 5R             1*0 -60=   -60  -4311 3.69
 60 UHR 2.85 5R             1*0 -150=  -150  -10857 3.62
 62 EXP 3.28 5R             1*0 -120=  -120  +2806 3.54
 63 AB  3.57 3R               -225=  -225  -4780 3.74
 63 NSD 4.85 2R               -96=   -96  -4353 3.57
 64 DN  2.28 5R             2*0 -108=  -108  +1350 3.25

Tidningars stora system
 44 DL  3.00 6R        3*63+  42*0 -540=  -351  +21563 3.66
 60 RoNy 2.28 7R  7701+   18*63+  121*0 -720=  +8115  -22180 3.69
 60 UHR 2.85 6R        1*63+  17*0 -750=  -687  +1734 3.62
 62 EXP 3.28 5R             4*0-1080=  -1080  -35162 3.54
 62 LaLi 3.00 5R             2*0 -450=  -450  -22666 3.78
 63 AB  3.57 6R        1*63+  27*0-2250=  -2187  -69865 3.74
 63 NSD 4.85 4R              -2048=  -2048  -56936 3.57
 64 DN  2.28 6R        5*63+  75*0-2025=  -1710  -59199 3.25
 65 TIL 3.57 6R        4*63+  88*0-1456=  -1204  -71918 4.18
 66 NLT 3.28 5R             5*0 -240=  -240  -5473 3.54
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se