Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2015-05-02

Utdelning 7 rätt  15228 kr
     6 rätt   107 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  1 Don I 5 Shira 7 Magic 1 Chiva 1 Othel 2 Green 14 On Ho 
Strukna           11                 13    
Streckproc 26%   33%   49%   29%   9%    44%   2%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 59 RoNy 4.42 3R               -96=   -96  -4251 3.71
 59 UHR 2.85 4R               -350=  -350  -10707 3.63
 62 AB  4.71 3R               -64=   -64  -4555 3.74
 62 NSD 4.28 4R               -81=   -81  -4257 3.55
 63 DN  3.00 5R             4*0 -240=  -240  +1458 3.27

Tidningars stora system
 59 RoNy 4.42 4R               -960=  -960  -30295 3.71
 59 UHR 2.85 5R             7*0-1750=  -1750  +2421 3.63
 61 EXP 5.42 4R              -1600=  -1600  -34082 3.55
 61 LaLi 4.00 4R               -560=  -560  -22216 3.80
 62 AB  4.71 5R             5*0-2000=  -2000  -67678 3.74
 62 NSD 4.28 6R       2*107+  40*0-1485=  -1271  -54888 3.55
 63 DN  3.00 5R             4*0-2400=  -2400  -57489 3.27
 64 TIL 3.42 5R            16*0-1400=  -1400  -70714 4.19
 65 NLT 3.00 6R       1*107+  13*0 -288=  -181  -5233 3.55
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se