Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2015-04-25

Utdelning 7 rätt 4183689 kr
     6 rätt  14745 kr
     5 rätt   878 kr
Omsättning 131 miljoner kr

RättRad  5 Cadab 2 Tonic 3 Backf 5 Renda 2 Pingo 6 B.B.S 15 Narol 
Strukna  8,11       12    3,12   5             
Streckproc 1%    11%   18%   18%   5%    12%   10%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 43 DL  4.28 3R               -128=  -128  -1692 3.68
 58 RoNy 5.14 1R               -48=   -48  -4155 3.70
 58 UHR 4.71 2R               -336=  -336  -10357 3.65
 60 EXP 4.85 3R               -96=   -96  +2926 3.51
 61 AB  4.85 0R                -2=   -2  -4491 3.73
 61 NSD 3.85 4R               -120=  -120  -4176 3.54
 62 DN  5.00 2R               -360=  -360  +1698 3.27

Tidningars stora system
 43 DL  4.28 5R            1*878 -480=  +398  +21914 3.68
 58 RoNy 5.14 3R               -384=  -384  -29335 3.70
 58 UHR 4.71 3R              -1008=  -1008  +4171 3.65
 60 EXP 4.85 4R               -840=  -840  -32482 3.51
 60 LaLi 6.14 2R               -500=  -500  -21656 3.79
 61 AB  4.85 3R               -840=  -840  -65678 3.73
 61 NSD 3.85 4R              -2520=  -2520  -53617 3.54
 62 DN  5.00 3R              -1890=  -1890  -55089 3.27
 63 TIL 6.14 3R              -1440=  -1440  -69314 4.20
 64 NLT 5.00 2R               -288=  -288  -5052 3.56
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se